ژوئن 7, 2018
روز استقلال اوکراین مانابال پارس

روز استقلال اوکراین

روز 24 آگست هر سال ، روز اعلام استقلال کشور اوکراین از نظام کمونیستی شوروی می باشد . 26 سال پیش در سال 1991 در پی […]
فوریه 23, 2018
روز استقلال اوکراین مانابال پارس

روز ملی اوکراین

روز ملی اوکراین – مطالب عمومی : روز 24 آگست هر سال ، روز اعلام استقلال کشور اوکراین از نظام کمونیستی شوروی می باشد . 26 […]
فوریه 23, 2018
روز استقلال اوکراین مانابال پارس

روز استقلال اکراین

روز استقلال اکراین – مطالب عمومی : روز 24 آگست هر سال ، روز اعلام استقلال کشور اکراین از نظام کمونیستی شوروی می باشد . 26 […]
فوریه 19, 2018
اودسا تور اودسا ادسا اکراین مانابال پارس

ادسا

شهر بندری ادسا ادسا مهمترین بندر کشور اوکراین بر کرانه دریای سیاه می باشد . با جدا شدن شبه جزیره کریمه از اکراین در پی جنگ […]
آگوست 25, 2017
روز استقلال اوکراین مانابال پارس

روز استقلال اوکراین

روز 24 آگست هر سال ، روز اعلام استقلال کشور اوکراین از نظام کمونیستی شوروی می باشد . 26 سال پیش در سال 1991 در پی […]